català
abreviatura
Il·lm. Sr.
abreviatura
Im. Sr.
desenvolupament
Il·lustríssim Senyor
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-11-2022