català
abreviatura
Il·lma. Sra.
abreviatura
Ima. Sra.
desenvolupament
Il·lustríssima Senyora
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-11-2022