català
abreviatura
M. Hble. Sr.
abreviatura
M. H. Sr.
desenvolupament
Molt Honorable Senyor
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-11-2022