català
abreviatura
M. Hble. Sra.
abreviatura
M. H. Sra.
desenvolupament
Molt Honorable Senyora
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-11-2022