català
abreviatura
M. Il·ltre. Sr.
abreviatura
M. I. Sr.
desenvolupament
Molt Il·lustre Senyor
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-11-2022