castellà
símbolo
Al
desarrollo
aluminio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Al
desenvolupament
alumini
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Al
expansion
aluminum
category
noun
expansion
aluminium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-2-2022