castellà
símbolo
Ba
desarrollo
bario
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Ba
desenvolupament
bari
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Ba
expansion
barium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-2-2022