castellà
símbolo
Be
desarrollo
berilio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Be
desenvolupament
beril·li
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Be
expansion
beryllium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-3-2022