castellà
símbolo
Bh
desarrollo
bohrio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Bh
desenvolupament
bohri
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Bh
expansion
bohrium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-2-2022