català
símbol
Ce
desenvolupament
ceri
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Ce
desarrollo
cerio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
anglès
symbol
Ce
expansion
cerium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-2-2022