català
símbol
Fr
desenvolupament
franci
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Etimologia
Prové de França, en homenatge al país on es va descobrir.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Fr
desarrollo
francio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
anglès
symbol
Fr
expansion
francium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-9-2022