català
sigla
AAA
desenvolupament
Associació Americana d’Antropologia
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències
associacions acadèmiques i professionals
anglès
acronym
AAA
expansion
American Anthropological Association
category
noun
thematic area
sciences
academic and professional organisations

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-3-2022