català
sigla
GPL
desenvolupament
llicència pública general
categoria
nom femení
àrea temàtica
informàtica
internet i noves tecnologies
Etimologia
De l’anglès general public license.
anglès
acronym
GPL
expansion
general public license
category
noun
thematic area
computing
internet and new technologies

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 15-4-2022