català
sigla
SCSI
desenvolupament
interfície de sistema per a ordinadors petits
categoria
nom femení
àrea temàtica
informàtica
internet i noves tecnologies
Etimologia
De l’anglès small computer system interface.
anglès
no code
SCSI
expansion
small computer system interface
category
noun
thematic area
computing
internet and new technologies

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 12-4-2022