català
símbol
Gbps
desenvolupament
gigabit per segon
categoria
nom masculí
àrea temàtica
informàtica
internet i noves tecnologies
Etimologia
De l’anglès gigabit per second.
anglès
no code
Gbps
expansion
gigabit per second
category
noun
thematic area
computing
internet and new technologies

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 23-3-2022