català
sigla
DAT
desenvolupament
casset digital
categoria
nom masculí
àrea temàtica
informàtica
internet i noves tecnologies
Etimologia
De l’anglès digital audio tape.
anglès
acronym
DAT
expansion
digital audio tape
category
noun
thematic area
computing
internet and new technologies

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 23-3-2022