català
abreviatura
ver.
desenvolupament
versió
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències de la informació
referències i citacions bibliogràfiques

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021