català
abreviatura
p.r.n.
abreviatura
O.D.
desenvolupament
a demanda
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu a demanda.


Etimologia
Del llatí pro re nata.
Etimologia
De l'anglès on demand.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-11-2023