català
abreviatura
o.m. [no recomanada]
desenvolupament
tots els matins
categoria
locució
abreviatura
q.m. [no recomanada]
desenvolupament
cada matí
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tots els matins o cada matí.


Etimologia
Del llatí omne mane.
Etimologia
Del llatí quaque mane.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-11-2023