català
abreviatura
q.i.d.
abreviatura
q.d.s.
desenvolupament
quatre cops al dia
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Areviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu quatre cops al dia, cada sis hores, etc.


Etimologia
Del llatí quater in die, quater die sumendum.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 21-11-2023