català
abreviatura
q.o.d.
desenvolupament
cada dos dies
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada dos dies, en dies alterns, etc.

Etimologia
De la locució anglollatína quaque other day.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-11-2023