català
abreviatura
q.q.h.
desenvolupament
cada quatre hores
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada quatre hores, sis cops al dia, etc.


Etimologia
Del llatí quaque quarta hora.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 12-12-2023