castellà
sigla
STS
desarrollo
Sentencia del Tribunal Supremo
categoría
nombre femenino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia
català
sigla
STS
desenvolupament
sentència del Tribunal Suprem
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Sentencia del Tribunal Supremo.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 30-9-2022