català
sigla
STC
desenvolupament
sentència del Tribunal Constitucional
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Sentencia del Tribunal Constitucional.
castellà
sigla
STC
desarrollo
Sentencia del Tribunal Constitucional
categoría
nombre femenino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-9-2022