català
sigla
RIVA
desenvolupament
Reglament de l’impost sobre el valor afegit
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
castellà
sigla
RIVA
desarrollo
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-9-2022