català
sigla
LIE
desenvolupament
Llei d’impostos especials
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Ley de Impuestos Especiales.
castellà
sigla
LIE
desarrollo
Ley de Impuestos Especiales
categoría
nombre femenino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-6-2022