castellà
sigla
BIMJ
desarrollo
Boletín de Información del Ministerio de Justicia
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia
català
sigla
BIMJ
desenvolupament
Butlletí d’informació del Ministeri de Justícia
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-10-2023