català
sigla
RITPAJD
desenvolupament
Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
En castellà, Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021