català
sigla
BOP
desenvolupament
Butlletí oficial de la Província
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Boletín Oficial Provincial.
castellà
sigla
BOP
desarrollo
Boletín Oficial Provincial
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 18-10-2023