català
sigla
RRM
desenvolupament
Reglament del Registre Mercantil
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Reglamento del Registro Mercantil.
castellà
sigla
RRM
desarrollo
Reglamento del Registro Mercantil
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 28-9-2022