català
sigla
RH
desenvolupament
Reglament hipotecari
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Reglamento Hipotecario.
castellà
sigla
RH
desarrollo
Reglamento Hipotecario
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 28-9-2022