català
sigla
RN
desenvolupament
Reglament notarial
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Reglamento Notarial.
castellà
sigla
RN
desarrollo
Reglamento Notarial
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 28-9-2022