català
sigla
RP
desenvolupament
Reglament penitenciari
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Reglamento Penitenciario.
castellà
sigla
RP
desarrollo
Regamento Penitenciario
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-9-2022