català
sigla
RO
desenvolupament
reial ordre
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Real Orden.
castellà
sigla
RO
desarrollo
Real Orden
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 29-9-2022