català
abreviatura
col·l. tècn.
desenvolupament
col·laborador/a tècnic/a
categoria
nom masculí i femení
àrea temàtica
llenguatge administratiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021