català
sigla
GATT
desenvolupament
Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
De l’anglès General Agreement on Tariffs and Trade.
anglès
acronym
GATT
expansion
General Agreement on Tariffs and Trade
category
noun
thematic area
law
legislation and jurisprudence

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 24-5-2022