català
símbol
4ts
símbol
4ts.
símbol
4.ts
desenvolupament
quarts
categoria
adjectiu o nom masculí plural
àrea temàtica
llengua general
numerals ordinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-3-2022