anglès
acronym
WTP
expansion
water treatment plant
category
noun
expansion
filtration plant
category
noun
thematic area
engineering and electronics
català
sigla
ETAP [forma lexicalitzada]
desenvolupament
estació de tractament d’aigua potable
categoria
nom femení
desenvolupament
potabilitzadora
categoria
nom femení
àrea temàtica
enginyeria i electrònica
castellà
sigla
ETAP [forma lexicalizada]
desarrollo
estación de tratamiento de agua potable
categoría
nombre femenino
desarrollo
potabilizadora
categoría
nombre femenino
área temática
ingeniería y electrónica

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-11-2023