català
símbol
Mn
desenvolupament
manganès
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Mn
desarrollo
manganeso
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
anglès
symbol
Mn
expansion
manganese
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-3-2022