català
abreviatura
f/
desenvolupament
a favor de
categoria
locució
àrea temàtica
llenguatge administratiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021