català
abreviatura
a/
desenvolupament
a l’atenció de
categoria
locució
àrea temàtica
llenguatge administratiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021