anglès
symbol
Xe
expansion
xenon
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Xe
desenvolupament
xenó
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Xe
desarrollo
xenón
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-3-2022