català
símbol
Zn
desenvolupament
zinc
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Zn
desarrollo
zinc
categoría
nombre masculino
desarrollo
cinc
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Etimología
Del alemán Zink.
anglès
symbol
Zn
expansion
zinc
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-3-2022