català
abreviatura
esc.
desenvolupament
escala
categoria
nom femení
àrea temàtica
llenguatge administratiu
adreces

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021