català
abreviatura
s/o
desenvolupament
a la seva ordre
categoria
locució
àrea temàtica
llenguatge administratiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021