català
abreviatura
Excm. i Rvdm. Sr.
desenvolupament
Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021