català
abreviatura
Mgfca. Sra.
desenvolupament
Magnífica Senyora
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021