català
abreviatura
Excma. Sra.
desenvolupament
Excel·lentíssima Senyora
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021