català
abreviatura
acad.
desenvolupament
acadèmic/a
categoria
adjectiu o nom masculí i femení
àrea temàtica
llenguatge administratiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021