català
abreviatura
hidr.
desenvolupament
hidràulica
categoria
nom femení
àrea temàtica
enginyeria i electrònica

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021